9 sierpnia 2022

DJG.COM.PL

Co ciekawego w sieci słychać?

Suchy lód

Czyszczenie suchym lodem w przemyśle i produkcji

Jedną z szeroko wykorzystywanych technik bezinwazyjnego czyszczenia linii produkcyjnych i technologicznych jest zastosowanie w tym celu suchego lodu. Ten materiał, pozostając w zbiorniku, jest rozpylany w postaci malutkich drobin, z zetknięciem z powietrzem i wyższą temperaturą błyskawicznie zwiększa swoją objętość. Po dotarciu do brudu i eksplozji objętościowej sublimuje, by po takiej aplikacji wykonawca czyszczenia mógł zebrać brud zmiotką lub wciągnąć odkurzaczem z podłogi. Taki sposób czyszczenia jest błyskawiczny, a wyczyszczenia linii produkcyjnej można dokonać bez zbędnych przestojów. To ważne z uwagi na aspekt ekonomiczny czasowego wygaszania produkcji. W wielu fabrykach na świecie i w Polsce każda minuta przestoju generuje wysokie koszty. Wyłączenie maszyn na dłuższy czas może być powodem wygenerowania wysokich strat dla firmy produkcyjnej czy przemysłowej.

Czyszczenie suchym lodem.

Technika dezynfekcji suchym lodem opiera się o ekspansję objętościową dwutlenku węgla w stanie stałym, w czasie podwyższania jego temperatury i przechodzenia w stan sublimacji. Suchym lodem jest więc dwutlenek węgla wyrzucany ze zbiorników w temperaturze około -80 stopni Celsjusza. Taka metodyka, dzięki błyskawicznemu nagrzewaniu się suchego lodu w warunkach produkcyjnych jest jedną z szybkich metod czyszczenia, które doskonale spisują się, wtłaczając dwutlenek węgla w każdą szczelinę maszyny i linii. Docierając w każde zagłębienie, jesteśmy w stanie doprowadzić je do doskonałego stanu i bezinwazyjnie oczyścić z klejów, smarów i olejów. A dzięki temu pozwolić, by służyły nam jeszcze przez długi czas.

Czyszczenie linii przemysłowych i produkcyjnych jest wymagane szczególnie ze względów sanitarnych np. w produkcji żywności. Ponadto każda z linii musi zostać utrzymana we względnej czystości i podlegać regularnym czyszczeniom choćby z uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy, czy istotne względy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Spełnienie tych, czy innych wymogów i norm jest więc koniecznością do tego, by produkcja mogła dalej być prowadzona. Zminimalizowanie kosztów kolejnych i kolejnych przestojów koniecznych na wyczyszczenie sprzętu i maszyn na hali produkcyjnej może zostać osiągnięte przez zastosowanie technik i metod czyszczenia, które tylko w niewielkim stopniu ingerują w harmonogram prac. Takich, jak czyszczenie suchym lodem.