7 lipca 2022

DJG.COM.PL

Co ciekawego w sieci słychać?

Budujemy nowy dom – geolog niezbędny

Budowa jakiegokolwiek obiektu, niezależnie od jego formy i wielkości wymaga przeprowadzenia badań związanych z charakterystyką gleby. Takie działanie pozwala uniknąć późniejszych problemów, który mogłyby narazić nas na zablokowanie inwestycji bądź znacznie utrudnić pracę.

Jak wygląda praca geologa?

Badania te przeprowadza osoba uprawniona czyli geolog, będzie on w stanie przeprowadzić badanie na miejscu wyciągając pierwsze wnioski oraz pobrać próbki do laboratorium. Wszystko zajmuje nie więcej niż kilka godzin, a badania geologiczne będą dostępne w przeciągu kilku dni. Aby wyniki były jak najbardziej miarodajne specjalista będzie zmuszony wykonać minimum trzy różne odwierty na podstawie których zostaną stwierdzone najważniejsze kwestie. Z ich pomocą będzie można podejmować kroki związane z budową bądź też nie.

Co obejmują badania?

Gdy wszystkie badania gruntu zostaną ukończone będą one obejmować kilka ważnych kwestii. Mianowicie ziarnistość gruntu i porowatość które będą potrzebne do obliczeń dotyczących posadowienia obiektu. Z wykorzystaniem badań laboratoryjnych geolog określi poziom saturacji oraz agresywność wody. Oprócz tego zostanie uwzględniona możliwość podnoszenia się gruntu w przypadku zamarzania wody. Reasumując są to bardzo ważne i kluczowe badania, dlatego warto wybierać firmę świadczącą owe usługi z dużą uwagą. Dokładność badań oraz pełen profesjonalizm pozowli w przyszłości uniknąć wiele nieprzyjemnych sytuacji mogących doprowadzić nawet do zachwiania konstrukcji obiektu i sprawić, że inwestycja będzie nie udana.