W CENIE PEŁNA OBSŁUGA!

KPiR od 250 zł + VAT

Spółka z o.o. od 500 zł + VAT

Księgowy Warszawa Bielany, Praga, Wola, Żoliborz

Na usługi księgowe składa się wiele działań wykonywanych przez biura rachunkowe. Zlecanie usług księgowych biurom rachunkowym (tzw. outsourcing) jest obecnie coraz popularniejszą metodą. Wiele dużych firm obecnie rezygnuje z prowadzenia własnych działów księgowych i zleca te prace zewnętrznym biurom. To samo tyczy się małych i średnich firm, które również korzystają z usług biur księgowych.
Poniżej skupimy się na wadach i zaletach outsourcingu pracy księgowej profesjonalnemu zewnętrznemu księgowemu. Napiszemy, na co zwrócić uwagę podpisując umowę o zlecenie działań księgowych oraz podsumujemy, czy outsourcing jest korzystnym rozwiązaniem.


Zewnętrzny księgowy - outsourcing prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej

  • Zalety outsourcingu

Nie da się ukryć, że przedsiębiorcy na każdym szczeblu rozwoju firmy pragną redukować koszty prowadzonej działalności. W związku z tym likwidują własne działy księgowości i zatrudniają zewnętrznych księgowych oraz całe biura księgowe. Dzięki takiemu działaniu możemy skutecznie zredukować koszty usług księgowych, a także o ile księgowy oferuje takie usługi - być zabezpieczonym przed ewentualnymi błędami i pomyłkami w rozliczaniu i prowadzeniu dokumentacji księgowej i podatkowej. Wszystko zależy od charakteru podpisanej umowy.
Poza zmniejszeniem kosztów, korzystając z usług zewnętrznego księgowego lub biura rachunkowego, przedsiębiorca może liczyć na skorzystanie z doświadczenia, fachowej wiedzy oraz umiejętności księgowych lub biur, dzięki czemu przedsiębiorca może skutecznie podnieść efektywność swoich działań na danych polach.
Kolejnymi istotnymi zaletami outsourcingu prowadzenia dokumentacji księgowej i rozliczeniowej może być minimalizacja ryzyka (poprzez ubezpieczenie się od ewentualnych wyrządzonych szkód firmie przez księgowego) oraz odciążenie przedsiębiorcy tego typu pracami. Dzięki czemu może całkowicie skupić się na swojej działalności, nie marnując czasu na księgowość.

  • Wady outsourcingu

Zlecanie prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa zewnętrznemu księgowemu może rodzić również pewne ryzyko. Księgowy lub biuro księgowe uzyskuje dostęp do naszych poufnych danych i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poza tym zlecając działania księgowe i rozliczeniowe, możemy utracić kontrolę nad zlecanym pionem funkcjonowania firmy.


Zewnętrzny księgowy - umowa outsourcingu usług rozliczeniowych

Umowa z zewnętrznym biurem księgowym lub samodzielnie działającym księgowym powinna dokładnie określać zasady wynagrodzenia i wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, które chroni przedsiębiorcę w razie pomyłek lub błędów księgowego.


Zewnętrzny księgowy - czy jego zatrudnienie jest opłacalne?

Zdecydowanie zatrudnienie zewnętrznego księgowego ma sens. Zlecanie usług księgowych biurom rachunkowym i księgowym pozwala na znaczną poprawę efektywności funkcjonowania firmy oraz oddanie rachunków, rozliczeń oraz innych dokumentów księgowych pod oko profesjonalisty/ów. Pamiętajmy, że kluczem przy outsourcingu usług księgowych jest dobrze sporządzona umowa.


Zapraszamy do kontaktu firmy z Warszawy z dzielnic m.in. Warszawa Bielany, Praga, Wola, Żoliborz.